Valvoline Rajd Małopolski 2023, autor: Wojciech Anusiewicz