STREFA DZIENNIKARZA

MEDIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DLA PRASY, RADIA, TELEWIZJI I MEDIÓW INTERNETOWYCH PODCZAS VALVOLINE RAJDU MAŁOPOLSKI 2023 ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z AKREDYTACJI

1. Aby ubiegać się o przyznanie akredytacji, należy wypełnić elektroniczny arkusz wniosku akredytacyjnego znajdującego się na oficjalnej stronie rajdu w zakładce MEDIA w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2023 r. Po tym terminie formularz nie będzie dostępny. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie, wyłącznie profesjonalnym dziennikarzom, fotoreporterom oraz operatorom kamer, pracującym na zlecenie mediów o publicznym dostępie, które zamierzają relacjonować na swych łamach Valvoline Rajd Małopolski.

3. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani też wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR.

4. Akredytacje będą przyznawane maksymalnie 2 przedstawicielom reprezentującym daną redakcję, wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

5. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć, materiałów telewizyjnych. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji MEDIA/FOTO/TV. Stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.

6. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem kamizelki MEDIA/FOTO/TV. Ilość kamizelek jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenie ostatecznej listy akredytowanych fotoreporterów.

7. Akredytacje nie będą przyznawane przedstawicielom sponsorów, zespołów oraz zawodników.

8. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana na adres poczty e-mail podmiotu ubiegającego się akredytację podany we wniosku aplikacyjnym.

9. Organizator Valvoline Rajdu Małopolski zastrzega sobie prawo do nie przyznawania akredytacji bez podania przyczyny.

10. Organizator Valvoline Rajdu Małopolski zastrzega sobie prawo do nie przyznawania akredytacji osobom, które w latach poprzednich pisemnie deklarowały publikację w mediach materiałów z imprez organizowanych przez Automobilklub Śląski, a nie wywiązały się z deklaracji.

11. Oryginał akredytacji (wydrukowany i opieczętowany wniosek, który otrzymają Państwo na e-mail) potwierdzony przez redakcję należy przedstawić podczas odbioru akredytacji (biuro prasowe czynne jest: czwartek 6.07.2023, w godzinach 8:00-22:00, piątek 7.07.2023, godz. 6:00-23:00, sobota 08.07.2023, godz. 6:00-22:00), legitumując się akredytacją prasową. Brak tych dokumentów będzie skutkował nie wydaniem akredytacji.

Biuro prasowe: Podbabiogórskie Centrum Kultury, ul. Jodłowa 12, 34-220 Maków Podhalański
GPS: 49°72’77.87’’N, 19°66’77.46’’E 

12. Złożenie akredytacji na Valvoline Rajd Małopolski jest jednoznaczne z wyrażeniem przez redakcję i jej przedstawicieli zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją ww. zawodów i pełnieniem funkcji „media” podczas rajdu. Redaktor/ fotoreporter ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz na żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału, jako akredytowany dziennikarz w Valvoline Rajdzie Małopolski.

13. Przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO w trakcie zawodów powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.

14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator rajdu ma prawo cofnąć akredytację. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

15. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa podczas trwania rajdu, organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa lub nie dostosowują się do poleceń służb zabezpieczających zawody.

16. Organizator Valvoline Rajdu Małopolski zobowiązuje osoby, którym przyznane zostaną akredytacje do stosowania w publikacjach poprawnych nazw i określeń dla rajdu:

Właściciel rajdu: Polski Związek Motorowy
Organizator: Automobilklub Śląski
Promotor: GB pro
Nazwa rajdu: Valvoline Rajd Małopolski 2023

17. Operatorzy dronów, niezależnie od ich rodzaju, masy i wielkości, zobowiązani są do posiadania aktualnego świadectwa kwalifikacji/licencji uprawniającej ich do obsługi drona, a także polisy OC, z której pokrywane będą ewentualne straty spowodowane przez operatora drona. Ponadto operatorzy dronów zobowiązani są do uzyskania wymaganych zgód na korzystanie z dronów w przestrzeni powietrznej nad wybranym obszarem.

18. Złożenie wniosku akredytacyjnego jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu i zasad.


Biuro prasowe - Joanna Cieniawska
media@rajdmalopolski.pl
+48 887 856 856

Rzecznik prasowy - Marek Hejmo
marek@gbpromotion.pl
+48 509 890 269