Valvoline Rajd Małopolski jest EKO! 

Mając na uwadze możliwe negatywne aspekty ekologiczne związane ze sportem samochodowym i dbając o zrównoważony rozwój, organizator Valvoline Rajdu Małopolski podjął szereg działań mających na celu korzystny wpływ na środowisko. Wraz z partnerem ekologicznym wydarzenia, firmą ZŁOMEX S.A., największym punktem skupu złomu na terenie Małopolski, opracowany został program wdrażany w ramach przygotowań do rajdu i w trakcie jego trwania. Punktem wyjścia jest dewiza firmy ZŁOMEX, że praktycznie każdy złom może być ponownie przetworzony, a dając mu drugie życie dbamy o środowisko naturalne. Materiały do wtórnego użytku są wykorzystywane na co dzień. Upowszechnianie tej wiedzy w znakomitym stopniu wpływa na kreowanie właściwych postaw społecznych. 

W tym nurcie mieszczą się działania edukacyjne podjęte przez organizatorów Valvoline Rajdu Małopolski:

w klasach I-III okolicznych szkół podstawowych zostały zorganizowane prelekcje, które miały na celu promowanie wiedzy o ekologii i utrwalanie dobrych praktyk w segregacji odpadów,
został ogłoszony konkurs z nagrodami na pracę plastyczną z wykorzystaniem materiałów nadających się do przetwarzania,
w czasie rajdu zaplanowano dla dzieci strefy zabawy, gdzie poznają praktyczne zastosowania materiałów z recyklingu.

Polityka ekologiczna rajdu, m.in. w oparciu o Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych, obejmuje ponadto katalog działań prośrodowiskowych w tym:

badania kontrolne pojazdów w celu zredukowania negatywnego impaktu na środowisko w zakresie emisyjności, poziomu hałasu, zanieczyszczeń chemicznych i innych,
wprowadzenie i przestrzeganie dobrych praktyk ekologicznych w parku serwisowym:
zabezpieczenie matami ekologicznymi stref tankowania,
rozmieszczenie kontenerów na zużyte opony, które zostaną zutylizowane zgodnie z normami i w bezpiecznych warunkach przez ZŁOMEX S.A.,
rozmieszczenie kontenerów i worków na segregowane odpady we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym EKO-SKAWA Sp. z o.o. zajmującym się m.in. odbiorem odpadów komunalnych,
rozmieszczenie w strefach kibica kontenerów i worków na segregowane odpady,
zastosowanie tworzyw naturalnych lub z recyklingu do produkcji materiałów i gadżetów promujących rajd,
zaplanowanie transportu zorganizowanego dla kibiców w celu zredukowania zniszczeń poboczy i terenów zielonych przez parkowanie w niedozwolonych miejscach,
promowanie poruszania się pieszego lub elektrycznymi hulajnogami w obrębie stref rajdu,
uporządkowanie tras i terenów zajmowanych w czasie trwania rajdu w zakresie usunięcia elementów organizujących przestrzeń oraz uszkodzeń terenów zielonych i dróg powstałych podczas zawodów,
uzyskanie pozytywnego zaopiniowania organizacji rajdu w sprawozdaniu komisarza ds. ochrony środowiska PZM,
promowanie wśród widzów rajdu regionalnej turystyki ekologicznej w Babiogórskim Parku Narodowym.

Zespół organizatora Valvoline Rajdu Małopolski dokłada wszelkich starań, aby uczestnicy i widzowie zawodów świadomie brali udział w powyższych działaniach i przyczynili się do zachowania środowiska w niezmienionym stanie.  

Mając na uwadze możliwe negatywne aspekty ekologiczne związane ze sportem samochodowym i dbając o zrównoważony rozwój, organizator Valvoline Rajdu Małopolski podjął szereg działań mających na celu korzystny wpływ na środowisko. Wraz partnerem ekologicznym wydarzenia, firmą ZŁOMEX S.A., największym punktem skupu złomu na terenie Małopolski, opracowany został program wdrażany w ramach przygotowań do rajdu i w trakcie jego trwania. Punktem wyjścia jest dewiza firmy ZŁOMEX, że praktycznie każdy złom może być ponownie przetworzony, a dając mu drugie życie dbamy o środowisko naturalne. Materiały do wtórnego użytku są wykorzystywane na co dzień. Upowszechnianie tej wiedzy w znakomitym stopniu wpływa na kreowanie właściwych postaw społecznych. 

W tym nurcie mieszczą się działania edukacyjne podjęte przez organizatorów Valvoline Rajdu Małopolski:

w klasach I-III okolicznych szkół podstawowych zostały zorganizowane prelekcje, które miały na celu promowanie wiedzy o ekologii i utrwalanie dobrych praktyk w segregacji odpadów,
został ogłoszony konkurs z nagrodami na pracę plastyczną z wykorzystaniem materiałów nadających się do przetwarzania,
w czasie rajdu zaplanowano dla dzieci strefy zabawy, gdzie poznają praktyczne zastosowania materiałów z recyklingu.

Polityka ekologiczna rajdu, m.in. w oparciu o Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych, obejmuje ponadto katalog działań prośrodowiskowych w tym:

badania kontrolne pojazdów w celu zredukowania negatywnego impaktu na środowisko w zakresie emisyjności, poziomu hałasu, zanieczyszczeń chemicznych i innych,
wprowadzenie i przestrzeganie dobrych praktyk ekologicznych w parku serwisowym:
zabezpieczenie matami ekologicznymi stref tankowania,
rozmieszczenie kontenerów na zużyte opony, które zostaną zutylizowane zgodnie z normami i w bezpiecznych warunkach przez ZŁOMEX S.A.,
rozmieszczenie kontenerów i worków na segregowane odpady we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym EKO-SKAWA Sp. z o.o. zajmującym się m.in. odbiorem odpadów komunalnych,
rozmieszczenie w strefach kibica kontenerów i worków na segregowane odpady,
zastosowanie tworzyw naturalnych lub z recyklingu do produkcji materiałów i gadżetów promujących rajd,
zaplanowanie transportu zorganizowanego dla kibiców w celu zredukowania zniszczeń poboczy i terenów zielonych przez parkowanie w niedozwolonych miejscach,
promowanie poruszania się pieszego lub elektrycznymi hulajnogami w obrębie stref rajdu,
uporządkowanie tras i terenów zajmowanych w czasie trwania rajdu w zakresie usunięcia elementów organizujących przestrzeń oraz uszkodzeń terenów zielonych i dróg powstałych podczas zawodów,
uzyskanie pozytywnego zaopiniowania organizacji rajdu w sprawozdaniu komisarza ds. ochrony środowiska PZM,
promowanie wśród widzów rajdu regionalnej turystyki ekologicznej w Babiogórskim Parku Narodowym.

Zespół organizatora Valvoline Rajdu Małopolski dokłada wszelkich starań, aby uczestnicy i widzowie zawodów świadomie brali udział w powyższych działaniach i przyczynili się do zachowania środowiska w niezmienionym stanie.