Valvoline Rajd Małopolski 2021, galeria Wojciecha Grądzkiego